Объявления и тендеры

Postępowanie kompensacyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Spółka METALODLEW SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 1 zawiadamia o wszczęciu postępowania kompensacyjnego w zakresie wprowadzania pyłów i gazów do powietrza, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla nowej linii produkcyjnej do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej powyżej 20 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie METALODLEW SA, przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym i realizowane zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-12-006/09-00 dla Projektu pn.: „Uruchomienie nowej linii produkcyjnej do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych o podwyższonych parametrach jakościowych”. 

Postępowanie kompensacyjne jest prowadzone zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska. 

 

Dokument PDF do pobrania: